Stok Yönetimi

Stok yönetimi ERP projelerinde, teklif, satış, satınalma, planlama ve maliyet çalışmalarının ortasında yer alır, dolayısı ile etkin yönetilmelidir.

İster sadece ticaret yapın ister üretim, stok yönetimi başlı başına ele alınması gereken bir konudur. Eğer onu herhangi bir ERP veya Stok Yönetimi yazılımı ile yönetebileceğinizi düşüyor iseniz etrafınızda yer alan şirketlerden, arkadaşlarınızdan şu sorunun samimi cevabını isteyin; “bilgisayar ekranında gördükleri stok miktarlarını sorgulamadan kullanabiliyorlar mı, yoksa çoğu kez ikinci bir kontrol ihtiyaç oluyor mu ?”

Freedom ERP Stok Yönetimi bugünün iş dünyasının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış hem kullanımı kolay hem de istendiği noktada çok detaylı bir sistemdir. ERP yazılımı ile stok yönetimi, fiziki gereklilikler yerine getirildikten sonra ki gerekli olan adımdır. Freedom ERP ile şirketin sermayesi olan stoklarınızı etkin bir biçimde yönetebilirsiniz.

* Freedom ERP Stok sisteminde toplam 24 hane, kırılımlı (tıpkı muhasebe hesap planı gibi) stok kodlama imkanı sayesinde kolay okunabilen, anlamlı gruplamaların yapılabilmektedir.

* Müşteri ve Tedarikçi firma kodları ile sizin kodlarınız arasında ERP yazılımında bulunan çapraz ilişki tabloları sayesinde hem bilgi giriş hem de irsaliye, fatura gibi uygulamalarda istenilen kod kullanılabilmektedir.

* Lot / Seri / Varyant gibi detaylarda geriye izlenebilirlik sistemin standart özelliğidir, ERP sistemi hem stok kodunun hem de bütün alt detaylarının bağlantılarını otomatik olarak izler.

* ERP içinde sınırsız sayıda depo açabilme ve 4 eksenli lokasyon kullanabilme sayesinde şirketinizin stoklama düzeni tamamen canlandırılabilir.

* Freedom ERP’yi kullanırken depo ve işlem bazında yetkilendirme yaparak, depolarınızı onları izleme sorumluluğu verdiğiniz kişilerin dışındakilere kullanıma kapatabilirsiniz.

* Gerçek hayat içinde gerçekleşen işlemler Freedom ERP Stok Yönetimi içinde yer alır, bu sayede olayları kendi özelliklerine göre bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

* Freedom ERP Barkod Otomasyonu ile Freedom ERP Stok Yönetimi tamamen entegre çalışır, istenilen tüm uygulamalar el terminalleri tarafından, gerçek zaman içinde işlenebilir.

* Freedom ERP Üretim Planlama modülü ve MRP uygulaması Freedom ERP Stok Yönetimi ile tam entegredir. Bu sayede stoklarınızın son durumu planlama tarafından kullanılabilir.

Freedom ERP Stok Yönetimi içinde yapılan işlemler

– Miktar ve Değer olarak Stok Açılış İşlemi

– Satın Alma İrsaliyesi / İrsaliyeli Fatura İle Girişl

– Maliyeti / Fiyatı Belirtilmeden Yapılan Giriş / Çıkış İşlemi

– Maliyeti / Fiyatı belirtilerek yapılan Giriş / Çıkış işlemi

– Sayım ve Sayım Farklarının İşlenmesi

– Depolar ve / veya Lokasyonlar Arası Transfer

– İş Emrine Transfer

– Sevk Emri

– Çeki Listesi

– İrsaliye / İrsaliyeli Fatura İle Çıkış

– Rezervasyon

– Fiyatlı (Masraflı) Transfer

– Fiyat Farkının Stoklara Yansıtılması

– Fasona Çıkış

– Fason Üretimden Giriş

– Satış İadesinin İşlenmesi

– Satın Alma İadesi

– İthalat İle Giriş

– Üretim Girişi / Malzeme Düşümü

– Demontaj İşlemi

– Fire Dağıtımı

ERP yazılımının birimler arası entegrasyon kabiliyeti ile şirket içinde bütüncül bir sistem kurmuş olursunuz. Stok şirketinizin içinde dolaşırken veya dışarı çıkıp size geri gelecek iken, ERP sistemi tüm bu hareketleri izlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır ve hataları azaltır. Stok Yönetiminde ERP ile entegrasyon artıkça, yönetilebilirlik artacak, kayıplar azalacaktır.