Barkod Otomasyonu

Freedom ERP Barkod Otomasyonu

Barkod Otomasyonu sistemimiz hem Freedom ERP sistemi ile beraber hem de tek başına bir sistem olarak kullanılabilir. Yapılan bütün işlemler yapıldıkları anda ERP sisteminin içinde yerlerini alırlar, herhangi bir toplu veya batch işleme gerek yoktur. Aynı zamanda yapılan tüm işlemler bir ERP Sistem evrakı olarak da işlem görebilir, bu sayede ofis içi kullanıcılar işlemleri kendi kullandıkları menülerde izleyebilir, kullanabilirler. ERP içinde bu yetenek büyük kolaylık sağlar.

Freedom ERP, Barkod Otomasyon sisteminin diğer tüm barkod uygulamalarından farkı bütün operasyon alanını kapsayabilmesi ve çok kısa sürede devreye alınabilmesidir. ERP yazılımını hızlı kullanabilmek ve hayata geçirebilmeniz tüm projenin de başarısı için yaşamsaldır. Firmanızın hem içinde hem de iş ortakları ile yürüttüğü bütün süreçler ERP sistemi içinde yer almakta, bir proje esnasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar da geliştirilerek eklenebilmektedir. ERP yazılımlarında azalan esneklik karşısında, Freedom ERP hızlı reaksiyon göstermesi ile de öne çıkar.

ERP Sisteminde Sevkiyat İşlemleri ve Müşteri Bilgilerinin Kullanımı

ERP Barkod Otomasyonu sistemde müşterilere ait kod ve etiketler tarif edilebilir. İrsaliye ve fatura işlemleri “müşteri kodları” üzerinden hazırlanabildiği gibi etiketler tamamen müşterinin isteğine göre düzenlenebilir. Bu sayede hem firmanıza ait kodlar hem de müşterilerinize ait kodlar aktif olarak ERP sistemi içinde saklanır ve kullanılmış olur.

Diğer yandan ERP sistemi irsaliye, sevk emri, çeki listesi gibi sevkiyat alanında kullanılabilecek bütün uygulamaları içerdiğinden bu aşamada herhangi bir işlemin Barkod Otomasyon Sistemi dışında yapılmasına da gerek kalmamaktadır. Tüm bu süreçleri ERP sistemi üzerinden yönetmiş olursunuz.

Teslim Alma İşlemleri ve Tedarikçi İlişkileri

Freedom ERP Barkod Otomasyon Sistemi firma kodlarının yanında tedarikçi firma kodlarını da kullanabilmektedir. Bu sayede ERP sistemi içinde, her iki kod işlem için kullanılabilir. ERP sistemi gerek size malzeme satan firmalara gerekse de size fason işlem yapan firmalara elektronik olarak etiket gönderebildiği için teslim alma noktasında içeriğini % 100 bildiğiniz barkodlar ile işlem yapabilmenizi de sağlar.

Eğer size malzeme gönderen firmalar bu tür bir etiketleme uygulamasına uyum sağlayamıyorlar ise giriş noktasında kendi sisteminize uygun etiketleri ERP Barkod Otomasyon sistemi içinde üretmenizde son derece kolay ve hızlı gerçekleşebilmektedir. Sistem gelen partileri sizin uygun göreceğiniz paketlere bölerek, her paket için gerekli etiketleri kolayca üretebilir.

Fason üreticilere yapacağınız sevkiyatlar da barkod otomasyonu içinde ele alınmış bir başka uygulamadır.

ERP Sisteminde Firma İçi Uygulamalar

Bir stoğun firma içinde yapacağı seyahat Freedom ERP Barkod Otomasyonu içinde tamamen ele alınmıştır. ERP yazılımımız içinde bu konu diğer bir çok benzer yazılımdan detaylıdır. Depo değiştirme (verme ve geriye alma), raf – dolap gibi yer değiştirme, paket bölme (içinden alma), üretim operatörlerinin operasyon bildirimi, paletleme, üretim yapma, üretimde kullanma, sayım gibi akla gelebilecek bütün uygulamalar hepsi ERP yazılımı içinde mevcuttur.

Freedom ERP Barkod Otomasyonu Uygulamalar Listesi :

Aşağıda bulunan tabloda sistemin içinde bulunan 40’dan fazla sürece ait bilgi edinebilirsiniz.

Malzeme veya Ürünün Etiketlenmesi

Satınalma veya Üretimden depolarımıza girecek olan nesnelerin etiketle

nebilmesi için birden fazla yol kullanabiliriz ve bunları ERP sisteminin içine kaydedebiliriz.

1. Üzerinde okunabilecek türde etiketi olan veya olmayan nesnelerin kabulü aşamasında sisteminize uygun niteliklerd

e (ebat – bilgi içeriği – lot – kutu numarası gibi) etiketleri üreterek paket veya kutuların üzerine yapıştırmak.

2. Üretilecek nesneler için “iş emri aşamasında” etiket üretmek

3. Tedarikçilere kendi basacağımız etiketleri elektronik olarak gönderip, onların bu etiketleri bize gönderecekleri paketlerin üzerine yerleştirmelerini sağlamak.

4. Üretimden çıkan ürünler için depo girişi esnasında etiket üretmek ve kullanmak

Freedom Barkod Otomasyon sistemi içinde bu metotların tümünü uygulayabileceğiniz gibi şirketinizin kurgusuna göre ortaya çıkabilecek farklı bir yolu izleyebilmek için de yeni uygulamalar sisteme eklenebilir.

Barkod Etiketi tasarımı hakkında daha çok bilgi için tıklayın…

ERP Yazılımı içinde Satınalma Girişi

ERP sistemimizde Satınalma Girişi ister o esnada paketlerin etiketlenmesi ile ister önceden tedarikçilere gönderilmiş olan etiketlerin okunması ile yapılabilir. Önceden üretilmiş etiketlerin bilgileri ERP sistemi tarafından bilindiği için okunma sonucu manual bilgi girişi yapmak da gerekmez. ERP sisteminiz bu sayede giriş esnasında geçen süreyi azaltır ve süreci sadeleştirir.

Bu aşamada tedarikçiden gelen “ODETTE” normunda etiketler de değerlendirilebilir, ERP sisteminde bu tür etiketleri deşifre edebilen uygulama ekranı mevcuttur.

Freedom ERP içinde Fason Üretim Girişi

ERP sisteminde Fason Üretim Girişi esnasında da ister o anda üretilen etiketler ile ister “fason siparişi veya iş emri” aşamasında elektronik olarak üretilip ilgili firmaya gönderilmiş olan etiketler okunarak işlem yapılabilir.

Bunun dışında fason üreticinin “ODETTE” normlarında hazırlamış olabileceği etiketler de bilgi girişi için kullanılabilir.

ERP Sisteminde Üretimden Giriş

Firma içinde üretilmiş olan bir ürünün etiketlenmesi de ister depo girişi esnasında ister “iş emri aşamasında” yayınlanan etiketlerin kullanılması ile ERP sistemi içine kayıtlar gerçekleştirilebilir. Bu etiketler firma içi kullanım amacı ile üretilmiş olabileceği gibi müşterimiz için de üretilmiş olabilir. Bir etiketin üzerinde hem bize hem de müşterimize ait bilgiler yer alabileceği gibi iki ayrı etiket de düzenlenmiş olabilir.

ERP sistemi içinde 4 farklı “Üretimden Giriş” uygulaması bulunmaktadır, bu sayede kullanıcılarımız kendi işlerine en uygun olanı seçebilmektedir.

Etiketi Sorgulama – Bu Nedir Ekranı

Bu uygulama ile Etiket No okutularak arkasındaki bilgiye ulaşılabilir. Zaman zaman “bu nedir” sorusuna cevap almak, özellikle sistem içinde gezinen etiketlerin ufak ve “az görsel bilgi” taşıdığı durumda kullanılmaktadır. ERP sistemi içinde sorunun cevabı hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilir.

Bu işlemin diğer alternatifi ise sistem içinde bulunan “etiket kartı” uygulamasını kullanmak, rapor veya etiket detaylarını normal büyüklükte bir ekran üzerinde incelemektir (bu sayfada bahsedilen bütün uygulamalar el terminali uygulamalarıdır).

Paket veya Ambalaj Bölme

Bir paket veya ambalajın içinden bir miktar malzeme aldığınızda artık o paketin üzerinde bulunan etiket geçerliliğini yitirirken “alınan kısım” için de bir etiket ihtiyacınız doğar. İşte Paket Bölme veya Etiket Bölme işlemine ERP sistemi içinde kayıt altına alırken bu noktada ihtiyaç doğar. Freedom ERP yazılımı içinde bu işlem için de 2 ayrı program yer almakta ve iş akışınıza göre kullanılabilmektedir.

Transferler veya Yer Değiştirme

Örneğin Hammadde deposunda İmalat’a malzeme çıkışı bir transfer, depo içinde bir malzeme veya ürünün lokasyonunu değiştirmek ise yer değiştirme işlemidir. ERP sistemi içinde bu işlemi de gerçekleştirmek üzere 3 farklı uygulama şekli bulunmaktadır.

Harici veya Dahili Sevk İrsaliyeleri

Firmanızın farklı adreslerde tesis, depo veya mağazalarınız var ise bu noktalar arası malzeme aktarma işlemi ERP sistemi içinde Dahili Sevk İrsaliyesi ile yapılır; bu işlem özünde bir transfer ancak uygulamada irsaliye olarak gerçekleştirilir. Diğer yandan son müşteriye gönderilen ürünler ise irsaliye eşliğinde yapılır, bu işlem ise özünde bir çıkış işlemidir. ERP sisteminde her iki işlemi de gerçekleştirmek üzere toplam 4 adet farklı uygulama mevcuttur.

Fason Üretime Çıkış İşlemi

Fason üretim için malzeme çıkışı ERP sistemi için özünde bir transfer işlemidir ancak uygulanışı irsaliye formatında yapılır. Bu işlemde Fason üretimi yapacak olan firma adına bir irsaliye düzenlenir. ERP sisteminde bu işlem için de 2 farklı uygulama mevcuttur.

Giriş Kalite Kontrol

Sisteme girişi yapılan paketler / etiketler ayrıca Giriş Kalite Onayı işlemine tabii tutulabilirler. Eğer sistem bu şekilde kurgulandı ise aynı şekilde ERP sistemi üzerinde de bu uygulamayı yansıtabilir, sistem içinde kalite kontrol çalışanları uygun olan ve olmayan paketleri kolaylıkla işaretleyebilirler.

Sayım Uygulaması

Sayım işlemi her dönem için uzun süre alan bir eylemdir. Freedom ERP yazılımı içinde bulunan bu uygulama sayesinde sayım yapan kişi veya ekipler büyük zaman tasarrufu sağlarlar. Bu sayım programı firmanın hammadde, imalat, mamul alanı gibi her noktasında kullanılabilir.

Yarı Mamul Sayım Uygulaması

Bu uygulama imalat süreci içinde operasyon bildirimi yapan ve her operasyon sonrası ortaya çıkan yarı mamulü etiketleyen firmalar da kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İmalat alanı içinde yapılacak olan sayımı oldukça kısaltan bu uygulama, ERP sisteminin okuduğu yarı mamulleri malzemelerine ayrıştırarak mevcut ile kıyaslayabilir.

Bu uygulama sayesinde üretimin sayım için durdurulması minimum süreye inmiş olacaktır.

Nerede Uygulaması

Freedom ERP yazılımı içinde bu uygulama hem kontrol hem de arayıp bulmayı kolaylaştıran bir ekrandır. Okutulan etiketin lot -seri detayında bulunduğu yerleri gösterir. Bu sayede ERP sisteminize bakarak bir stok kodunun şu anda nerede ne miktarda bulunduğunu görmüş olur, hangi noktadan alarak onu kullanmanız uygun ise kolayca karar vermiş olursunuz.

Paletleme

Bir paletin içine yerleştirilenlerin işlenebilmesi için ERP Barkod Otomasyonu içinde 2 ayrı uygulama mevcuttur. Bunlardan ilki normal ekranda çalışan, kullanıcının manual olarak palet içeriğini oluşturduğu uygulamadır, bu uygulamaya ofis yazılımlarından kopyala – yapıştır yapılabilir. Diğer ise el terminali uygulamasıdır. Bu uygulamada ise kullanıcı önce palet numarasını belirler daha sonra ise bu palet içine giren etiketleri okumaya başlar.

KONVEYÖR ve Paletleme Uygulaması

Bu çalışmada paletleme işlemi bir konveyör hattı üzerinde yapılıyor. Konveyör üzerinden geçen kutular hat üzerine yerleştirilmiş okuyucular ile okunuyor, palet tamamlandığında ise ERP sistemi hem palet bilgilerini hem de palet etiketini üretiyor.

Etiket Değiştirme

Bu uygulama 2 farklı ihtiyacı karşılamak içindir, bunlardan ilki eskimiş bir etiketin yerine yenisini üretmektir. Kullanıcı mevcut etiketi okutup, ERP Barkod Otomasyonu sistemi içinden, yenisini bas dediğinde bu işlem gerçekleşmiş olur.

Diğeri ise etiketin üzerinde bulunan bazı bilgilerin değiştiğini ERP sistemine söylemek için kullanılır. Etiket okutulur, istenen bilgiler değiştirilir ve yenisi basılır.

CHECK-IN Uygulamaları

Barkod ile çalışma düzeninde her zaman her şey okutularak yapılmaz bazen de yapılan işler okutularak kontrol edilir. Örneğin hazırlanmış olan bir irsaliyenin doğru yüklenebilmesi için paketlerin irsaliye ile doğrulanması gerekir, bu uygulamayı sevk emri veya çeki listesi için de düşünebilirsiniz.

İşte CHECK-IN Uygulama ailesi bu ihtiyacı karşılamak için hazırlanmış, parametrik bir uygulama düzenidir. İhtiyaca göre her türlü işlem bu şekilde denetlenebilir.

Walking SCADA

Klasik üretim izleme uygulamalarında her istasyon kendi üretimini bilgisayara işler, ister bu bilgiyi bir kağıda veya etikete basarak “parça tanıtım / üretim tanıtım” kartı gibi de kullanır isterse de hiçbir belge üretmeden işine devam eder.

Tam otomasyon isteyenler ise iş merkezlerini bir SCADA ağı içine alarak iş merkezinde oluşan bilgileri doğrudan bilgisayarlarına aktarırlar bu bilgiler ERP sistemi içinde işlenebilir ve ayrıca raporlanabilir.

Walking SCADA uygulamasında ise bu iki uygulamadan farklı. Prensip olarak bir Water-Beetle (Water-Beetle herhangi bir yöne gidebilen bir canlı ancak Örümcek Adam daha sevimli bir isim olarak kullanılabilir) uygulaması gibi ortada rasgele bir rota üzerinde gezinen bir taşıyıcı var. Bu uygulamada taşınan doğal olarak bir nesne değil bilgi. Taşınan bilgi arka planda üretim deklarasyonu gibi kullanılarak normal şartlarda bir çok elektronik cihaz ile gerçekleştirilebilecek bir uygulama son derece yalın bir biçimde hayata geçirilmiş oluyor. Uygulamada RF çalışan el terminali ve barkod işaretleri ile yayınlanan iş emirleri kullanılmaktadır.

Geriye İzlenebilirlik Uygulaması

ERP sistemi geriye izlenebilirlik kurallarına uygun tasarlanmıştır ancak bilgileri işleyebilmek başlı başına bir konudur. Örneğin bir montaj düşünün, bir çok malzeme bir araya getiriliyor, zaman zaman malzemelerden biri bitiyor ve yeni bir kutu, yeni bir parti kullanılmaya başlıyor. Ortaya çıkan ürünlerin içinde hangi partilerin kullanıldığı bazı sektörlerde oldukça önemlidir ve izlenmesi gerekir. Bazı sektörlerde bu sebeple ERP yazılımı kullanımları belli ölçeklerdeki tedarikçilere zorunlu kılınmaktadır da.

Kurduğumuz sistemde, ortaya çıkan ürünün etiketi kendisinin üretilmesi için kullanılan malzemeleri tek tek okunmasına ihtiyaç duymuyor, sadece değişenleri ERP veya Barkod Otomasyon sistemine söylenerek önemli bir zaman tasarrufu ve çabukluk sağlanıyor. Sistem her ortaya çıkan ürünün içinde neler kullanıldığını bütün detayı ile kayıt altına aldığı gibi bu bilgiyi yıllar boyunca koruyabiliyor. ERP sistemi, üretimi geriye doğru sorgulanabilir ve izlenebilir hale getiriyor.

Garanti Kartı Uygulaması

Garanti kartı vermek ve izlemek durumunda iseniz her sattığınız ürünün garanti başlangıcı, kime satıldığı gibi bilgileri de ERP sistemi içinde depolamalısınız. Bu uygulama önceden etiketlenmiş olan malzemelerin sevkiyatı esnasında garanti kartlarına gereken yeni bilgileri eklemenizi sağlamaktadır.

Üretim Operasyonlarının İzlenmesi

Üretim aşamalarının izlenmesi veya etiketlenmesi amacı ile ERP sisteminde bir dizi uygulama mevcuttur, bunların bazıları manual kullanım bazıları ise barkod okutularak çalıştırılmaya uygun tasarlanmıştır.

Bu uygulamalar ile operatör yapmakta olduğu işi, duruşu veya makine hazırlığını sisteme aktarabilir, üretim sonucu ortaya çıkan yarımamul için etiket üretebilir. Bu mekanizma iş emri sistemi ile entegre çalışarak aynı zamanda üretim emirlerinin hangi aşamada olduğunu izlemenizi sağlar.

Sizin şirketiniz barkod otomasyonundan kazanç sağlayabilir mi? Freedom ERP Barkod Otomasyonu Yatırım Değerlendirme Tablosu’nu gidin ve sorularınızın cevabını bulun… (link to M1)

ERP – Barkod Otomasyon Fikirleri ve Uygulama Örnekleri E-Kitap