Fabrika Yönetimi

Stok yönetimi ERP projelerinde, teklif, satış, satınalma, planlama ve maliyet çalışmalarının ortasında yer alır, dolayısı ile etkin yönetilmelidir.

ERP yazılımının birimler arası entegrasyon kabiliyeti ile şirket içinde bütüncül bir sistem kurmuş olursunuz. Stok şirketinizin içinde dolaşırken veya dışarı çıkıp size geri gelecek iken, ERP sistemi tüm bu hareketleri izlemenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır ve hataları azaltır. Stok Yönetiminde ERP ile entegrasyon artıkça, yönetilebilirlik artacak, kayıplar azalacaktır. Freedom ERP Planlı Bakım Yönetimi Size Ne Sağlar ?

ERP yazılımı ile izlenen ekipman iyi durumda kalır, büyük arızalar önlenir

Ekipmanın kullanılabilir ömrü uzar, ERP proje maliyetinizi geri öder

Teknisyenler için öğretici bir çalışmadır

Proses değişkenliğini azaltır

ERP yazılımı ile takip “Yedek Parça” stoklanmasının yönetilebilmesini sağlar

Planlanmamış duruşların toplam süresini azaltır. Sürecin ERP ile iyileşmesi

ERP_Planlı_Bakım

Planlı Bakım Yapmak Ne Zaman Anlamlıdır ?

ERP ile “Planlı Bakım” yapmanın maliyeti yapmamanın maliyetinden az ise anlamlıdır.

Planlı Bakım Yapmanın Maliyeti = Ekipmanın Planlı Bakım sebebi ile kullanılmadığı süre + Planlı Bakım operatör ve malzeme maliyeti + Durumu daha kötüleştirme ihtimali + ERP proje maliyeti

Planlı Bakım Yapmıyor Olmanın Maliyeti = Bir üretim partisinin kusurlu çıkması veya yeniden işleme ihtiyaç duyulması (Planlı Bakım’ın engelleyebileceği durumda) + Tamirat için harcanan operatör ve malzeme maliyeti(acil durumlarda maliyet öngörülenin üstünde olabilir) + Ekipmanın aşınma veya hız kaybetmesinin maliyeti + Beklenmedik arızaların yaratacağı moral kaybı + Teknisyenlerin ekipmana olan yakınlıklarının azalması

ERP ile Sistematik Planlı Bakım Gerçekleştirmenin Zorlukları Nelerdir ?

Sosyal Faktörler

Organizasyonlar maliyet, vardiya üretimi gibi lokal optimumlar ile yönetilirler

Planlı Bakım’ın faydaları her zaman iyi anlaşılmaz, günlük gecikmeler daha önemli hale gelebilir

Planlı Bakım harcamaları birer hedef haline gelebilirler

Teknik Faktörler

Arıza üzerine bakım yapmak kısa dönemde Planlı Bakım yapmaktan daha az maliyetlidir.

Gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olmayan teknisyenler problemi önlemek yerine sebebi olabilirler.

Planlı Bakım Yönetiminin Kurgusu

Planlı Bakım Yönetim Sistemini oluştur

Uygulama Karnesini, Makine Karnelerini izle

Sistemi revize et, iş süreçlerinden gereksiz / olmayabilecek adımları ele ve 2’nci madde ile devam et

Freedom ERP Planlı Bakım Yönetimi Yazılımının Modülleri

Operatörler :

Freedom ERP Bakım sistemi içinde yer alan firma personeli veya anlaşmalı kişilere ait bilgiler bu kısımda tanımlanır. Kişilerin haberleşme bilgileri, aldıkları eğitimler, saat ücretleri / maliyetleri gibi tanımlamalar yapılabilir.

Cihaz / Makina / Mekan :

Planlı veya çağrı üzerine bakım hizmeti verilebilecek cihaz veya lokasyonlar ERP sistemine tanıtılmalıdır. Yapılacak tanım bir üretim tezgahı veya bir tezgahın bir modülü veya tesis içinde bir nokta (bir koridor, bir merdiven …) olabilir. Bunları kendi uygun gördüğünüz kod ve açıklamalar ile ERP yazılımına tanıtabilirsiniz.

Kontrat :

ERP Planlı Bakım modülü içinde bir veya bir grup cihazımızın bakımı / servisi için bir anlaşma yapıldığında tanımın yapıldığı yerdir. Nelerin bu kontrat içinde olduğu ise Cihaz / Makina / Mekan kartında bulunan Kontrat kısmında tespit edilebilir.

Check List / Kontrol Listesi :

ERP Planlı Bakım modülü içinde Bakım İş Emirleri gerçekleştirilirken kontrol edilecek adımlar bu bölümde tanımlanır. Örneğin bakım öncesi kontrollar, bakım sonrası güvenlik veya temizlik kontrolları, işlemi kimin yapacağı gibi check-list oluşturabilirsiniz. Bu listeler isteğinize bağlı olarak bakım iş emriniz de yer alabilir.

Bakım Prosedürü :

Bakım İş Emirleri gerçekleştirilirken izlenecek yol, dikkat edilmesi gerekenler ERP yazılımı içine tanımlanabilir. Bu sayede bakım iş emirlerinizde “ne – nasıl yapılacağı” belirlenmiş olur.

Bakım İş Emri Şablonları :

Tarih (Periyodik) veya Sayaç (Önleyici) esaslı açılacak Bakım İş Emirlerinin ön bilgileri ve planlama parametreleri tekrar tekrar yazmamanız için ERP sisteminde bu bölümde tanımlanır. Bu sayede yazılımınız ile aynı şablondan yüzlerce bakım iş emri üretebilir, zaman tasarrufu sağlarsınız.

E-Posta Şablonları :

Sistem koşulların oluşması durumunda, otomatik e-posta gönderebilmektedir. Bu tür e-posta mesajlarının tasarımı yazılım içinde yapılabilir.

SMS Şablonları :

Tıpkı E-Posta mesajları gibi ERP sisteminiz SMS mesajları da gönderebilir. Mesajların neyi içereceği bu bölümden tanıtılabilir.

Bakım İş Emri :

Arıza üzerine veya Planlı Emirler birer İş Emri olarak işlem görür. Yapılan eylem, yapma süresi, operatör bildirimleri, kontrol listesinin işaretlenmesi, kullanılan malzemelerin kaydı, sayaç değerlerinin okuma kayıtları bu bölümde gerçekleştirilir.

Bakım Talebi :

Bakım bölümü dışındaki kullanıcıların bakım bölümünden istek yapabilecekleri bir bölümde ERP yazılımı içinde yer almaktadır. Kullanıcıların bu bölümde açtıkları talepler Bakım Yönetim Panosunda o anda yer aldığı gibi isteğe bağlı olarak E-Posta veya SMS aracılığı ile de yayınlanabilir.

Analizler :

Cihaz Özetleri, Olay, Malzeme Kullanımı, İş Emri, Arıza/Problem gibi konu başlıklarında üretebileceğiniz yüzlerce raporu bu program ile kolayca yapabilirsiniz.

Bakım Yönetimi Panosu :

Planlı veya Plansız emirleri topluca izlemek üzere hazırlanmıştır. Bakım yöneticisi veya personeli bu bölümden tek tuş ile süzme işlemi yapabilir, bakım iş emirlerini hazırlayabilir, malzeme veya operatör ihtiyacını hesaplayabilir.

Freedom ERP Bakım Yönetimi modülünü kullanarak otonom bakım projenizi hızlandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için….