Satınalma Talep ve Sipariş Yönetimi

Firmanızın maliyetlerini düşürmek, sistem içinde bulunan israfı azaltabilmek için Satınalma Yönetiminin etkinliği temel yollardan biri haline gelmiştir. İşte bunun için basit bir takip uygulaması yerine Freedom ERP olarak, size performansınızı arttırabilecek bir ERP çözümü öneriyoruz.

ERP’de Satınalma Talep ve Sipariş Yönetimi

Bütün satınalma süreçleri “Talep” ile başlar. Artık bugün Satınalma Bölümleri, sadece kendilerine ulaşan talepleri değil firma sisteminin ihtiyaçlarını planlama ve yönetme noktasına geldikleri için, sistemde hem kişi yada bölümlerin hazırladıkları talepler hem de satınalma biriminin analiz edebileceği MRP tabloları veya diğer stok planlama parametreleri de yer almaktadır. Bu sayede satınalma birimi ERP sistemi içinde herhangi bir talep beklemeksizin de satınalma kararları verebilir veya verilmiş kararları bu ek bilgi ışığında yorumlayabilir.

Diğer yandan stok devir hızına göre malzemelerin planlama parametreleri de satınalma birimi tarafından denetim altında tutulması gerektiğinden sistemden her an devir hızı veya stok yaşlandırma bilgisinin ERP sistemi içinde temini mümkün hale getirilmiştir.

Satınalma birimi her zaman sistemde stok kodu ve tanımı bulunan malzemeyi almaz, bazen de hiç tanımı olmayan nesneler kendisinden istenir. Bunun için ERP sistemi içinde sisteme stok kodu olmayan nesnelerin de talebi ve siparişinin yapılabilmesini sağlayan özellikler eklenmiştir. Diğer yandan Freedom ERP Satınalma – Talep modülü gerek talep gerekse de sipariş uygulamasında ek dökümanları bağlamak nesneleri tarif etmeyi kolaylaştırır. Örneğin bir talep formuna istenen nesnenin resmi, web sayfası gibi dökümanlar eklenebilir.

ERP Çözümü İle Talepleri Süratle Fiyat Teklifi İsteme Mektubuna Dönüştürebilirsiniz

ERP yazılımında Satınalma Talep uygulaması içinde teklif istenecek tedarikçileri seçip, önceden formatı hazırlanmış fiyat isteme mektuplarınızı programınızdan elde edebilirsiniz. Cevaplar size ulaştıkça da, ERP sisteminize bu sonuçları aktararak farklı teklifleri değerlendirebileceğiniz “Teklif Analizi” raporunu elde edersiniz.

ERP Yazılımı içinde Satınalma ve MRP Sisteminin İlişkisi

ERP sisteminde bulunan MRP Analizinden “İhtiyaç Listesi” elde eden satınalma birimi doğrudan sipariş aşamasına geçebilir. Bunun için ERP sisteminde malzeme – tedarikçi ilişkisi de eklenmiş olabilir. Bu sayede satınalma siparişleri nerede ise hiç bilgi girişi yapılmadan açılabilir, bunu takiben yayınlanabilir. ERP yazılımınız bu aşamada süreci oldukça hızlandırmış olacaktır.

Diğer yandan ERP sistemi içinde açılan talep ve siparişlerde yapılacak olan yeni MRP Analizlerinde yerini alır ve sistemin çalışması bu şekilde devam eder.

Freedom ERP ile siparişlerinizi kağıda hiç basmadan ister e-posta ile gönderebilir ister web’de yayınlayabilirsiniz.

ERP yazılımı kullanarak siparişlerinizi elektronik ortamda yayınlayabilmek size bir dizi tasarruf sağlar, bunların başında harcadığınız zamanın kısalması, azalması yer alır. Diğer yandan siparişiniz en okunur şekilde ve hatasız olarak tedarikçinize ulaşacaktır.

Freedom ERP Sistemi içinde Tedarikçi Değerlendirme Sayesinde Hem Kendinizi Hem de Tedarikçinizi Korumuş Olursunuz

ERP sisteminde bulunan Tedarikçi Değerlendirme sayesinde en iyi satınalma ortamını sağlamanın yanısıra tedarikçilerinize en doğru geri dönüşü yaparak onlarında kendilerini düzeltmelerine destek olabilirsiniz. ERP sistemi tedarikçileri hem gerçekleştirdikleri işlemler boyutunda hem de sizin yapacağınız audit/inceleme sonuçlarına göre değerlendirebilmektedir. Bunun yanında teslim alınan malzemelerin test sonuçları, iadeler ve sebepleri, 8D uygulaması bir arada kullanılabildiğinden ek ofis programlarına ihtiyacınız da azalmış olacaktır.

ERP yazılımı ile süreçleri başından sonuna kadar tek merkezde toplayarak hem birimleri bir birine entegre etmiş olursunuz. ERP sadece bir yazılım olmanın ötesinde iş süreçlerinizin tanımlarını standartlaştırır. Freedon ERP ile daha şeffaf, kolay yönetilebilir ve raporlanır bir sisteme sahip olursunuz.