Diğer Freedom ERP Modülleri

Freedom ERP içinde hangi modüller var…

Muhasebe Yönetimi : Tekdüzen ve Alternatif Hesap Planlı Genel Muhasebe, Resmi Defterler, Mali Tablo ve Beyannameler, Enflasyon Muhasebesi.

Bordro : Personel bordrosunun hazırlanması, PDKS entegrasyonu.

Sabit Kıymetler : Demirbaş Takibi, Gruplama, Yeniden Değerleme ve Amortisman hesapları.

Çok Dövizli Finans Yönetimi : Cari Hesap, Bakiye Yaşlandırma ve Risk Analizleri, Teminatların Takibi, Çek / Senet ve Kasa.

Nakit Akış : Cari Hesap, Çek / Senet ve Sipariş Bilgilerini bir araya getiren, detaylı veya özet bilgiler içeren, kullanıcının istediği gibi tablolar oluşturabileceği Nakit Akış uygulaması.

EFT Otomasyonu : Garanti, Akbank, CITIBank, Yapı ve Kredi, DenizBank,TEB ile havale / eft otomasyonu. Bu otomasyon ile ödemelerinizi tek listede yapabilir, muhasebeleştirme için ikinci bir kez bilgi işlemek zorunda kalmazsınız.

Maliyet Muhasebesi / Maliyetlendirme : YTL ve Yabancı Para Birimi cinsinden Fiili Maliyetlendirme, FIFO, LIFO veya Ağırlıklı Ortalama yöntemleri. Masrafların farklı anahtarlar ile üretime dağıtımı, raporlanması. Fire miktarlarının dönemsel dağıtımı.

Standart Maliyet : Öngörülen fiyat ve parametrelere göre stok, satış, satınalma, üretim, teklif sistemi ile entegre çalışan maliyet hesaplama düzeni.

Stok ve Depo Yönetimi : Stok Giriş / Çıkış, Transfer, Üretim, Demontaj, Rezervasyon, Kod/Lot, Serileme işlemleri.

Sayım : Kısmi veya Tam Sayım, Stok Kayıt Doğruluğunun Ölçülmesi

Feature / Option – Configuration : Konfigüre edilebilen ürünlerin sipariş esnasında tanımlanabilmesini sağlayan, bu bilgiyi kullanarak dinamik ürün ağacı ve iş emri yaratan modül.

Teklif Hazırlama : Teklif hazırlama, Incoterms, maliyetlendirme, kar/zarar kırılım noktalarının hesaplanması. Kazanılan / Kaybedilen analizleri

Satış ve Sevkiyat Yönetimi : Satış Siparişi, Rezervasyon ve Üretim Talebi, Fiyat Listeleri, Satış Koşulları, Sevk Emri, Çeki Listesi, İrsaliye, Fatura ve Analizleri,Malzeme ve Kapasite Analizi.

Otomotiv ve Beyaz Eşya Ana Sanayi Entegrasyonu : TT 4×4 : Otomotiv / Beyaz Eşya Ana Sanayi – Yan Sanayi Veri Aktarım Yazılımı ile 26 Ana Sanayi ve First Tier Firma ile entegrasyon sağlanmaktadır.

Satınalma Yönetimi : İç Talep Yönetimi, Teklif Değerlendirme, Satınalma Siparişi uygulamalarından oluşur.

Üretim Yönetimi : Tezgah ve Operasyon Tanımları, Ürün Ağacı, Ana İmalat Planı (MPS), İş Emri, Üretim Gazetesi ve Analizleri, GANT Çizelgeleme.

İmalat Alanı Yönetimi : Tezgah / İş Merkezi, İş Emri, Operatör, Üretim / Duruş kayıtlarının izlenmesi, Günlük Çalışma Kayıtları, Planlanan ve Gerçekleşen Süre Analizi, Duruş Nedenleri Analizi, Pareto Grafiği.

Mühendislik Tanımları : Talimat ve prosedürlerin müşteri-ürün-tezgah-operasyon gibi parametrelere bağıl olarak iş emirlerinde yer almasını sağlar.

Fason İmalat Takibi : Fason imalat yaptıran firmalar için hazırlanmış, fason ambarların ve üretim faaliyetinin izlenmesini ve maliyet sistemine entegrasyonunu sağlayan modül.

Kalite Yönetimi : Kalite Şablonları, Giriş ve Üretim Kalite değerlerinin izlenmesini sağlar, şablonlar parametrik olarak tanımlanabilir.

Planlı Bakım : Planlı veya arıza üzerine yapılan bakım işlemlerinin yönetimi, maliyetlendirilmesini sağlar, arıza ve problem istatisklerini görünür hale getirir.

Kalibrasyon : Cihazlarınızın kalibrasyon kayıtlarının izlenmesi.

Kalıp Yönetimi : Kalıpların ömür, bakım ve kullanımlarını izleyebileceğiniz uygulama.

Barkod Sistemi : El terminalleri ile çalışan, işletmeyi baştan sona kadar içine alabilen uygulama seti. İçinde 30′un üzerinde farklı uygulama vardır, tedarikçinizden müşterinize kadar uzanan zincir içinde kullanabilirsiniz.

CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi : Teklif ve Fırsatlarınızı izleyebileceğiniz, her türlü aktivitenin kayıt altına alınabileceği, rakiplerin izlenebileceği, satış kanalınız ile entegrasyon sağlayabilen uygulama setidir.

Servis Yönetimi : Servis teşkilatınızın tüm kayıtlarını izleyebileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama içinde müşteriler – cihazlar ilişkilendirilebilmektedir.

Süreç Analizi : İş süreçlerinizin bugünkü ve tasarlanan şeklini depolayabileceğiniz, her adımını maliyetlendirebileceğiniz bir uygulama. Bu sayede süreçlerinizin içinde bulunan, değer katmayan adımları kolayca analiz edebilirsiniz.

Performans Yönetimi : Hedef ve Yetkinlik bazlı performans yönetimi. İçinde 2500 görev tanımı, 45 adet yetkinliğe ait tanımlar hazır olarak gelmektedir.

İnsan Kaynakları : Eğitim, İzin, Servis, Zimmet, Performans, Ödül, Öneri uygulamaları ile beraber görev tanımları, iş tanımlarının da izlenebilmektedir.

Freedom ERP ile tanışmak için bizi arayınız (216) 360 65 60 ve adres bilgilerimiz için tıklayınız